Sửa chữa xe nâng cho khách hàng tại lò gạch Lộc Hòa Long An 11-04-2023

No rest time on Sunday ! tại Lộc Hoà, tỉnh Long An

Thông thường vào khu lò gạch thì xung quanh ít có quán cơm, đi khá xa mới có quán, làm mệt mua cơm về ăn tại chỗ, để anh em có thời gian nghỉ ngơi.

Sửa xe nâng tại Long An 11-04
Sửa xe nâng tại Lộc Hoà 11-04
Sua xe nang 11-04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *