XE NÂNG ĐIỆN SUMITOMO ĐỨNG LÁI 1.3 TẤN 61FBR13SXII

Xe nâng điện đứng lái SUMITOMO 1.3 tấn nâng cao 4 mét

Chất lượng: đã qua sử dụng